Tarieven

Verr. Code Omschrijving Tarief
1000 Zitting fysiotherapie € 32,50
1001 Zitting fysiotherapie incl. toeslag aan huis behandeling € 46,00
1850 Screening € 12,00
1851 Screening incl. toeslag aan huis behandeling € 25,50
1860 Intake en onderzoek na screening € 32,50
1861 Intake en onderzoek na screening incl. toeslag aan huis beh. € 46,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 32,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis beh. € 46,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag aan huis € 78,50

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.Bovenstaande tarieven gelden voor patiënten niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.

Niet nagekomen afspraak € 32,50
Kinesiotape per rol € 12,50

Vergoedingen fysiotherapie

Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Voor patiënten vanaf achttien jaar geldt dat fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Het is dan ook van belang op de hoogte te zijn van de inhoud van uw polis voor wat betreft fysiotherapie. Daarin staat het aantal behandelingen of de hoogte van het bedrag dat u vergoed krijgt. De declaraties omtrent uw behandelingen worden rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gezonden. Voor manuele therapie geldt bij de meeste verzekeraars een max van 9 behandelingen per jaar.Heeft u een basisverzekering en bent u achtien jaar of ouder, dan zullen wij u rechtstreeks een nota sturen.

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

U heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ”direct” bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ”direct” kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega”s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

""